| |     ћирилица | english  
Naslovna
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ZAKAZIVANJE

Potrebna dokumentacija za zakazivanje

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo vas da se počev od 01.04.2021 godine primenjuje novi režim plaćanja konzularnih usluga.

Plaćanje konzularnih taksi za izvršene usluge u Konzulatu vrši se isključivo elektronski - putem bankarskih kartica (CB ili Master card).

 

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA NOVI PASOŠ REPUBLIKE SRBIJE

Prilikom podnošenja zahteva za pasoš, potrebno je priložiti:

- postojeću putnu ispravu R. Srbije

- izvod iz knjige rođenih i

- dokaz o regulisanom boravku u Francuskoj.

Zahtev se može podneti najranije 7 meseci pre isteka pasoša.

Zakonski rok za obradu zahteva i izdavanje nove putne isprave je 60 dana.

Konzularna taksa za novi pasoš iznosi 66,00 eur i plaća se bankarskom karticom.

Ukoliko prvi put podnosite zahtev za pasoš Republike Srbije, kao i ukoliko ste rođeni na području bivših republika SFRJ potrebno je da priložite: Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu Republike Srbije ne starije od 6 meseci.

Za obradu zahteva po hitnom postupku potrebno je prilaganje dokaza o hitnosti (potvrda poslodavca o neodložnom službenom putu, avionske karte, smrtni slučaj u porodici i sl.).

Pri uručenju novog pasoša, stari pasoš se poništava i vraća stranki.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave: https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PASOŠ REPUBLIKE SRBIJE ZA MALOLETNO DETE

Potrebna su sledeća dokumenta:

- putne isprave R. Srbije za dete i roditelje

- izvod iz matične knjige rodjenih za dete

- dokaz o regulisanom boravku roditelja (i deteta) u Francuskoj.

Ukoliko prvi put podnosite zahtev za pasoš maloletnom detetu, potrebno je priložiti: Izvod iz matične knjige rođenih za dete (izvod na domaćem obrascu R. Srbije) i uverenje o državljanstvu R. Srbije, odnosno potvrdu nadležne matične službe R. Srbije da je dete upisano u matičnu knjigu rođenih i evidencije državljana R. Srbije, ne starije od 6 meseci.

Prisustvo samo jednog roditelja je moguće uz notarsku overenu saglasnost drugog roditelja, prevedenu na srpski jezik kod ovlašćenog tumača. Prisustvo jednog roditelja je moguće i uz odluku suda da samostalno vrši pravo roditeljskog staranja nad detetom (u tom slučaju doneti pravosnažnu sudsku presudu ukoliko je izdata od suda u R. Srbiji). Ako je francuski sud doneo takvu presudu, onda ona mora biti prevedena na srpski jezik kod sudskog tumača.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

PUTNI LIST- IZGUBLJEN/UKRADEN, OŠTEĆEN ILI ISTEKAO PASOŠ REPUBLIKE SRBIJE

Ukoliko je pasoš izgubljen/ukraden obavezno je izvršiti prijavu gubitka/nestanka pasoša kod nadležne Policijske uprave u Francuskoj.

Zahtev za putni list mogu podneti i lica kojima je pasoš oštečen ili je istekla važnost starog pasoša.

Zahtev za putni list za maloletno dete mogu podneti roditelji čije je dete rođeno u Francuskoj, pod uslovom da je prijavljeno u Republici Srbiji.

Važnost putnog lista je 30 dana od dana izdavanja.

Za maloletna lica, neophodno je prisustvo oba roditelja sa svojim važećim srpskim pasošima i boravišnim dozvolama.

Izdavanje putnog lista moguće je u prisustvu jednog roditelja sa potpisanom i overenom saglasnošću drugog roditelja koji nije prisutan. Saglasnost treba da bude potpisana i overena kod notara sa prevodom na srpski jezik. Izjava o saglasnosti drugog roditelja je neophodna i u slučajevima kada je jedan roditelj strani državljanin.

Kada je pasoš izgubljen/ukraden potrebno je priložiti deklaraciju iz francuske policije o gubitku/krađi pasoša, dve fotografije, dokaz o regulisanom boravku, srpsku ličnu kartu ili vozačku dozvolu (ukoliko iste posedujete), rezervaciju avio/autobuske karte za povratak u Republiku Srbiju i platiti konzularnu taksu 63 evra (bankarskom karticom.

Kada je pasošu istekla važnost potrebno je priložiti stari pasoš, dokaz o regulisanom boravku, dve fotografije, rezervaciju avio/autobuske karte za povratak u Republiku Srbiju i platiti konzularnu taksu 41 evro bankarskom karticom,

Kada je dete rođeno u inostranstvu i nema ni jedan dokument istovremeno je potrebno izvršiti prijavu rođenja deteta uz obavezno prisustvo oba roditelja sa svojim važećim srpskim pasošima i boravišnim dozvolama, potrebno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu iz fr. opštine, sa prevodom na srpski jezik-ćirilicu, dve fotografije za dete i platiti konzularnu taksu 41 evro bankarskom karticom.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

PUTOVANJE MALOLETNIH LICA U REPUBLIKU SRBIJU

Za prelazak državne granice R. Srbije maloletnih lica koja su strani državljani, nije potrebna saglasnost roditelja.

Maloletno lice do navršene 16. godine života, koje je državljanin Srbije a putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik (babe, dede, prijatelji i sl), mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja (ukoliko roditelji zajedno vrše roditeljsko pravo) ili zakonskog zastupnika. U tom smislu, ukoliko dete putuje sa jednim od roditelja, saglasnost nije neophodna.

 

IZDAVANJE LIČNE KARTE I VOZAČKE DOZVOLE REPUBLIKE SRBIJE

Zahtevi za izdavanje lične karte i vozačke dozvole ne mogu se predati u Konzulatu, već samo u Republici Srbiji kod nadležne policijske uprave- prema mestu Vašeg prijavljenog prebivališta.

 

OVERA POTPISA NA DOKUMENTIMA

Overa potpisa na dokumentima na srpskom jeziku, napisanog ćiriličnim pismom (punomoćje, izjava ili naslednička izjava) za upotrebu u Republici Srbiji vrši se u Konzulatu na osnovu važećeg identifikacionog dokumenta R. Srbije (biometrijski pasoš ili lična karta), uz prilaganje dokaza o regulisanom boravku u Francuskoj.

Pre zakazivanja termina potrebno je da tekst koji nameravate da overite dostavite na mejl Konzulata (consulate.strasbourg@mfa.rs) na ćirilici u Word formatu. Punomoćje/izjava/saglasnost se potpisuje lično pred službenikom Konzulata.

Konzularna taksa za overu jednog potpisa iznosi 41 evro i plaća se bankarskom karticom.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

OVERA FOTOKOPIJE DOKUMENTA

Za overu fotokopije dokumenta u Konzulatu potrebno dostaviti na uvid originalni dokument čija se fotokopija overava i fotokopiju istog. Zahtev za overu fotokopije je moguće podneti uz važeći identifikacioni dokument R. Srbije (pasoš ili lična karta), uz prilaganje dokaza o regulisanom boravku u Francuskoj.

Konzularna taksa za overu fotokopije dokumenta iznosi 30 evra za jedan primerak i plaća se bankarskom karticom.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

PRIBAVA DOKUMENATA

Zahtev za pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga rođenih i uverenja može biti podnet u Konzulatu: lično, od strane roditelja i srodnika, od strane zakonskih zastupnika i punomoćnika, uz priloženi dokument kojim se dokazuje njihov identitet i porodična veza, odnosno ukoliko prilože odgovarajuce ovlašcenje. Podnosilac zahteva mora posedovati važeći identifikacioni dokument Republike Srbije (pasoš ili lična karta), uz prilaganje dokaza o regulisanom boravku u Francuskoj.

Plaća se kolnzularna taksa, i to:

• izvod iz matične knjige rođenih/venčanih/umrlih na domaćem obrascu - 40,00 evra;

• izvod iz matične knjige rođenih/venčanih/umrlih na višejezičnom obrascu - 40,00 evra;

• uverenje o državljanstvu na srpskom obrascu - 40.00 evra.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

CERTIFICAT DE COUTUME

Obaveštavamo Vas da se zahtev za pribavljanje Certificat de coutume može podneti lično u Konzulatu.

Prilikom podno[enja zahteva potrebno je da sa sobom ponesete važeći lični dokument R. Srbije (pasoš ili ličnu kartu), i dokaz o regulisanom boravku u Francuskoj.

Konzularna taksa za izdavanje Certificat de coutume iznosi 32 evra i plaća se bankarskom karticom.

Dokument se izdaje na licu mesta.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

UVERENJE O SLOBODNOM BRAČNOM STANJU (CERTIFICAT DE CELIBAT)

Uverenje o slobodnom bračnom stanju izdaje nadležna matična služba u R. Srbiji.

Napominjemo da pribava Uverenja od nadležne matične službe u R. Srbiji može potrajati i do 2 meseca, te molimo za razumevanje, obzirom da se radi o proceduri na koju Konzulat ne može uticati.

Zahtev se podnosi u Konzulatu, uz podnošenje važećeg ličnog dokumenta R. Srbije (pasoš ili lična karta), te dokaz o regulisanom boravku u Francuskoj.

Konzularna taksa za pribavljanje Uverenja o slobodnom bračnom stanju iznosi 39 evra i plaća se bankarskom karticom.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

UVERENJE O NEKAŽNJAVANJU

Preko Konzulata možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o nekažnjavanju.Zahtev se podnosi lično, uz važeći pasoš Republike Srbije, te dokaz o regulisanom boravku u Francuskoj.

Konzularna taksa iznosi 31 evro i plača se bankarskom karticom.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

POTVRDA O AUTENTIČNOSTI VOZAČKE DOZVOLE

Preko Konzulata možete podneti zahtev za izdavanje potvrde o autentičnosti vozačke dozvole. Zahtev se podnosi lično, uz važeći pasoš i vozačku dozvolu Republike Srbije, te dokaz o regulisanom boravku u Francuskoj. Konzularna taksa iznosi 31 evro i plaća se bankarkom karticom. Dokument izdaje MUP R. Srbije a rok za izdavanje je do dva meseca.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

PRIJAVA ROĐENJA U INOSTRANSTVU

Do 18. godine oba roditelja prijavljuju decu tako što prilažu sledeća dokumenta:

- izvod iz knjige rođenih / Acte de naissance plurilingue en application de la Convention signée à Vienne le 08/09/1976/, uz koji potrebno dostaviti i overen prevod izvoda na ćiriličnom pismu

- l'acte de naissance copie intégrale, sa overenim prevodom izvoda na ćirilično pismo

- identifikacioni dokumenti za roditelje (pasoš ili lična karta R. Srbije)

- dokaz o regulisanom boravku u Francuskoj za roditelje i dete,

- izvod iz matične knjige venčanih za roditelje*

Konzularna taksa  iznosi  9,00 evra i plaća se bankarskom karticom.

*Ukoliko su roditelji u braku, a brak nije prijavljen u Srbiji, potrebno je istovremeno prijaviti i brak (izvod iz knjige venčanih na međunarodnom obrascu). Ukoliko je brak prijavljen, potrebno je priložiti srpski izvod iz matične knjige venčanih.

Ukoliko roditelji nisu venčani, a oboje su srpski državljani, radi se Zapisnik o priznavanju očinstva u Konzulatu (plaća se konzularna taksa u iznosu od 13 evra).

Prisustvo deteta starijeg od 14 godina je neophodno prilikom podnošenje zahteva za prijavu, zbog potpisivanja saglasnosti za upis u matične knjige u R. Srbiji, uz prilaganje važećeg identifikaciong dokumenta deteta.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

PRIJAVA BRAKA SKLOPLJENOG U FRANCUSKOJ

U Konzulatu možete podneti prijavu za upis braka sklopljenog u inostranstvu u matične knjige R. Srbije. Potrebna Vam je sledeća dokumentacija:

- važeći pasoš R. Srbije i

- izvod iz matične knjige venčanih na međunarodnom obrascu, sa overenim prevodom Izvoda na ćirilično pismo,

- dokaz o regulisanom boravku u Francuskoj.

Konzularna taksa za prijavu braka iznosi 14 evra i plaća se bankarskom karticom.

Po upisu činjenice o braku sklopljenom u inostranstvu u matičnu knjigu rođenih i venčanih u R. Srbiji i pribavljanju izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu na novo (udato) prezime, možete podneti zahtev za izdavanje novog pasoša. Brak je potrebno prijaviti i ako nije došlo do promene prezimena. Brak sklopljen u inostranstvu treba da prijave oba supružnika državljanina R. Srbije. Ukoliko je jedan supružnik stranac, brak prijavljuje samo državljanin R. Srbije uz prilaganje kopije izvoda iz matične knjige rođenih drugog supružnika i njegovog važećeg identifikacionog dokumenta.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

OVERA DOKUMENATA

Overa potpisa na privatnim ispravama na srpskom jeziku (punomoćje, saglasnost, izjava, naslednička izjava) za upotrebu u Republici Srbiji se vrši u Konzulatu na osnovu važećeg biometrijskog pasoša Republike Srbije ili važeće lične karte, te dokaza o regulisanom boravku u Francuskoj.

Privatna isprava se potpisuje lično pred službenikom Konzulata.

Pre zakazivanja termina potrebno je da tekst koji nameravate da overite dostavite na mejl Konzulata (consulate.strasbourg@mfa.rs) na ćirilici u Word formatu.

Konzularna taksa iznosi 41 evro plus 23 evra za svaki dodatni potpis i plaća se bankarskom karticom.

Ukoliko se radi o nasledničkoj izjavi sa odricanjem nasledstva, konzularna taksa iznosi 72 evra.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

 

VENČANJE U KONZULATU

U Konzulatu brak mogu zaključiti samo državljani Republike Srbije.

Za sklapanje braka je za oba supružnika potrebna sledeća dokumentacija:

- izvod iz matične knjige rođenih R. Srbije, na domaćem obrascu

- uverenje o državljanstvu R. Srbije

- uverenje o slobodnom bračnom stanju (dokumenta ne smeju biti starija od 6 meseci)

- važeći pasoš R.Srbije i

- kopije pasoša dva svedoka (pasoši R. Srbije)

Konzularna taksa za sklapanje braka iznosi 101 evro i plaća se bankarkom karticom.

Potrebno je kontaktirati Konzularno odeljenje putem e-maila radi zakazivanja termina(consulate.strasbourg@mfa.rs).

 

REGULISANJE VOJNE OBAVEZE

Regruti i lica u rezervnom sastavu koja putuju u inostranstvo na boravak duži od jedne godine, dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u roku od 30 dana od dana prelaska državne granice. Državljani Republike Srbije koji stalno borave u inostranstvu dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju 18 godina. Potrebno je priložiti pasoš ili ličnu kartu R. Srbije, dokaz o regulisanom boravku u Francuskoj, te odgovarajuću potvrdu ukoliko je lice završilo vojnu obuku u Francuskoj.

Konzularna taksa iznosi 2 evra i plaća se bankarskom karticom.

Uvođenjem u vojnu evidenciju diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, smatraće se da je državljanin Republike Srbije regulisao vojnu obavezu.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Urađene putne biometijske isprave
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ZAKAZIVANJE
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari