| |     ћирилица | english  
Naslovna
KONZUL SLAVOLJUB CARIĆ
 
BIOGRAFIJA SLAVOLjUBA CARIĆA
 
Rođen u Smederevu, 13. novembra 1962. godine;
 
Završio Pravni fakultet u Beogradu (prosečna ocena 9,50);
 
Magistrirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1992. godine iz međunarodnog prava (Savetodavna mišljenja Međunarodnog suda pravde);
 
Doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 2005. godine iz međunarodnog prava (Pravo svojine stranaca na nepokretnostima);
 
Položio pravosudni ispit 1987. godine.
 
Usavršavao se u oblasti ljudskih prava i prava EU na ENI u Parizu i Evropskom koledžu u Brižu.
 
Od 1986. do 1998. godine radio u pravosuđu (pripravnik, stručni saradnik, sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu i sudija Okružnog suda u Beogradu)
 
U periodu od 1998. do 2002. godine radio u Ministarstvu inostranih poslova (prvi sekretar i savetnik u Službi za međunarodno pravne poslove)
 
U periodu od 2002. do 2006 godine radio kao savetnik za sudske sporove u ambasadi Državne zajednice Srbije i Crne Gore u Hagu.
 
Od 2006. do septembra 2013. godine bio zastupnik RS pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu i bio predstavnik RS u Nadzornom komitetu za ljudska prava Saveta Evrope (CDDH). U navedenom periodu bio pomoćnik ministra pravde.
 
Od septembra 2013. godine do avgusta 2019. godine bio načelnik Odeljenja za međunarodno pravne poslove u Ministarstvu spoljnih poslova u rangu ambasadora, predsednik nacionalne Komisije za međunarodno humanitarno pravo, predstavnik Republike Srbije u Komitetu pravnih savetnika za međunarodno javno pravo u okviru Saveta Evrope (CAHDI);
 
Od avgusta 2019. godine do  jula 2021. godine bio je ministar savetnik i zamenik ambasadora u ambasadi RS u Moskvi;
 
Od jula 2021. godine do aprila 2022. godine bio je otpravnik poslova u ambasadi RS u Moskvi;
 
Od aprila 2022. do jula 2023. godine je koordinator u Generalnom sekretarijatu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije u rangu ambasadora;
 
Od jula 2023. godine konzul Republike Srbije u Strazburu;
 
Objavio 6 knjiga iz oblasti međunarodnog prava (međunarodno privatno pravo i pravo ljudskih prava) i više od 60 članaka;
 
profesor prava (Nacionalna akademija za državnu upravu; Diplomatska akademija; Pravni fakultet u Beogradu; Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu)
 
Oženjen, jedna ćerka.
 
 


Konzul
KONZUL SLAVOLJUB CARIĆ