| |     ћирилица | english  
Naslovna
Cenovnik konzularnih usluga

Obaveštavamo vas da se počev od 01.04.2021 godine naplata konzularnih taksi za izvršene usluge u Konzulatu vrši isključivo elektronski - putem bankarskih kartica (CB ili Master card) ili gotovinskom uplatom na račun Konzulata, koji možete dobiti u Konzulatu prilikom dolaska.

KONZULAT REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama (“Službeni glasnik RS”, br.43/03, br. 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-usklađeni din.izn., 55/12-usklađeni din.izn., 93/12,47/13-usklađeni din.izn., 65/13-dr- ualpm o 57/14-usklađeni din.izn. 45/2015 usklađeni din.izn, 83/15, 112/2015, 50/2016- usklađeni din.izn, 113/2017, 3/2018-spravka, 50/2018 usklađeni din. iznosi, 95/2018, 38/2019, 86/2019, 90/2019-ispr., 98/2020, 144/2020 i 62/2021), Odluke Vlade o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize (“Službeni glasnik RS”, br. 62/21), Uredba o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije (“Službeni glasnik RS” br. 8/08, 3/09, 30/13 i 8/20) i Pravilnika o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi ( “Službeni glasnik RS”, br. 102/10, 89/13 i23/17), utvrdjuje se

C E N O V N I K

R.br Konzularna usluga u DKP iznos eur
1. Izdavanje pasoša 66,00
2. Izdavanje putnog lista 41,00
3. Prijem u državljanstvo RS 220,00
4. Utvrđivanje državljanstva RS 57,00
5. Otpust iz državljanstva RS 467,00
6.

Gubitak pasoša

-rešenje o proglašenju pasoša nevažećim

-(+troškovi izdvanja pasoša -br.1)

 

22,00

7. Prijava gubitka pasoša (izdavanje PL) 2,00
8. Potvrde, uverenja 32,00
9. Carinska potvrda 131,00
10. Izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka u R.Srbiju 6,00
11. Potvrda o životu 2,00
12. Uvođenje u vojnu evidenciju 2,00
13. Overa potpisa na punomoćju- izjavi (+11 41,00
14. Sastavljanje isprave 49,00
15. Sastavljanje i overa punomoćja -izjave 63,00
16. Overa dva potpisa 64,00
17.

Overa prepisa ili kopije koju sačini stranka

(za overu svakog daljeg primerka +8,00eur )

30,00
18. Sastavljanje zapisnika o nasledničkoj izjavi 72,00
19. Sastavljanje testamenta 145,00
20. Prijava novorođenog deteta 9,00
21. Zapisnik o priznavanju očinstva 13,00
22. Prijava braka zaključenih pred inostranim organom 14,00
23. Prijava smrti 11,00
24. Zaključenje braka u Konzulatu 101,00
25. Potvrda o transkripciji u BPI slova DJ u Đ 17,00
26. Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga koja se vode kod DKP 40,00
27. Izdavanje vize C 62,00
28. Izdavanje vize D 32,00
29. Pribava dokumenta iz RS-IMKR-domaći obrazac 32,00
30. Pribava dokumenta iz RS-IMKR-medjunarodni obrazac 35,00
31. Pribava dokumenta iz RS -Uverenja iz MK (državljanstvo) 35,00
32. Pribava dokumenta iz RS- Uverenje o sl.bračnom stanju 39,00
33 Pribava uverenja o nekažnjavanju

31,00

34. Prijava privremenog boravka u inostranstvu(potvrda MUP-a) 28,00

Šef Konzulata, konzul

Strazbur, 07.07.2023. g.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Urađene putne biometijske isprave
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ZAKAZIVANJE
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari