| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Конвенција о издавању исправа о личном стању и о ослобођењу легализације између СФРЈ и Француске Републике од 29.октобра 1969. године је на снази. Према Конвенцији, исправе издате од суда или другог надлежног органа једне од страна уговорница, службене изјаве, овере потписа на приватним исправама, као и овере преписа, ослобођени су од легализације или потврде веродостојности печатом ”Apostille” када их треба употребити на територији друге стране уговорнице.
Француска је, као и Србија, потписница и Бечке конвенције о издавању извода из матичних књига на више језика из 1976. године и, у складу са тим, пред француским органима се могу употребљавати изводи из матичних књига рођених, венчаних и умрлих издати од стране органа Републике Србије на вишејезичном обрасцу (као и обрнуто, изводи из МК издати у Француској на вишејезичном обрасцу могу се употребити у Србији).
 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ
Конзуларна надлежност
Урађене путне биометријске исправе
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари