| |     latinica | english  
Насловна
КОНЗУЛ СЛАВОЉУБ ЦАРИЋ

 

 

БИОГРАФИЈА СЛАВОЉУБА ЦАРИЋА

Рођен у Смедереву, 13. новембра 1962. године;

Завршио Правни факултет у Београду (просечна оцена 9,50);

Магистрирао на Правном факултету у Београду 1992. године из међународног права (Саветодавна мишљења Међународног суда правде);

Докторирао на Правном факултету у Београду 2005. године из међународног права (Право својине странаца на непокретностима);

Положио правосудни испит 1987. године.

Усавршавао се у области људских права и права ЕУ на ЕНИ у Паризу и Европском колеџу у Брижу.

Од 1986. до 1998. године радио у правосуђу (приправник, стручни сарадник, судија Другог општинског суда у Београду и судија Окружног суда у Београду)

У периоду од 1998. до 2002. године радио у Министарству иностраних послова (први секретар и саветник у Служби за међународно правне послове)

У периоду од 2002. до 2006 године радио као саветник за судске спорове у амбасади Државне заједнице Србије и Црне Горе у Хагу.

Од 2006. до септембра 2013. године био заступник РС пред Европским судом за људска права у Стразбуру и био представник РС у Надзорном комитету за људска права Савета Европе (CDDH).

У наведеном периоду био помоћник министра правде.

Од септембра 2013. године до августа 2019. године био начелник Одељења за међународно правне послове у Министарству спољних послова у рангу амбасадора, председник националне Комисије за међународно хуманитарно право, представник Републике Србије у Комитету правних саветника за међународно јавно право у оквиру Савета Европе (CAHDI);

Од августа 2019. године до јула 2021. године био је министар саветник и заменик амбасадора у амбасади РС у Москви; 

Oд јула 2021. године до априла 2022. године био је отправник послова у амбасади РС у Москви;

Од априла 2022. до јула 2023. године је координатор у Генералном секретаријату Министарства спољних послова Републике Србије у рангу амбасадора;

Од јула 2023. године конзул Републике Србије у Стразбуру;

Објавио 6 књига из области међународног права (међународно приватно право и право људских права) и више од 60 чланака;

професор права (Национална академија за државну управу; Дипломатска академија; Правни факултет у Београду; Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду)

Ожењен, једна ћерка.Конзул
КОНЗУЛ СЛАВОЉУБ ЦАРИЋ