| |     latinica | english  
Насловна
КОНЗУЛ АНЂЕЛКА ШИМШИЋ


Анђелка Шимшић, дипл. економиста
E.mail: andjelka.simsic@mfa.rs

Б и о г р а ф и ј а
          
Радно искуство:
• јули 2017
-Конзулат Републике Србије у Стразбуру, шеф Конзулата, министар саветник
• 2012.
-Министарство спољних послова- руководилац Групе за интерну ревизију, у звању министра саветника
• јул - септембар 2012.
-Министарство финансија и привреде- руководилац Групе интерне ревизије
• 2009. - 2012.
-Министарство економије и регионалног развоја - руководилац Групе интерне ревизије, у звању самосталног саветника
• 2006. - 2009.
- Генерални секретаријат Владе, Одбор за привреду и финансије, у звању саветника
• 2003. до 2006. 
- Генерални секретаријат Савета министара државне заједнице Србија и Црна Гора, секретар Административне комисије, у звању самостални саветник
• 2001. - 2003. 
- Генерални секретаријат Савезне Владе, самостални саветник у Одељењу за радна и саветодавна тела Савезне Владе
• 2000. – 2001.
- Генерални секретаријат Савезне Владе, стручни сарадник
• 1999. -2000.
- Мидабо д.о.о., Београд – приправник

Образовање:
• Дипломирани економиста,
Економски факултет, Универзитета у Београду
• Ино-коресподент, сарадник
Пета београдска гимназија

Стручно усавршавање:
•2017.
ЕЦДЛ сертификат, Београдска пословна школа
• 2014.
Дипломатска академија Министарства спољних послова
• 2012.
Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, Министарство финансија
• 2012.
Ревизија ИПА пројеката, Центар за изврсност у финансијама, Словенија

• 2011.-2012.
Програм обука у оквиру ИПА Пројекта: „Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији" финансираног од стране ЕУ, СУК

•2003.
Управљање пројектима у државној управи, УНДП: Yu Build, у Београду

• 2002.
-    Лиценца брокера, Савезна Комисија за хартије од вредности и финансијско тржиште, у Београду


• Језици: енглески 
    француски
                руски
  

Лични подаци:
Шимшић Анђелка, девојачко презиме Сретеновић,
рођена 13.8.1973, у Београду
држављанка Србије, удата, мајка двоје деце

 Генерални конзул
КОНЗУЛ АНЂЕЛКА ШИМШИЋ
Konzul
Генерални конзул