Printer Friendly Version ПОПИС СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022.ГОДИНЕ @ 30 September 2022 12:35 PM

1. Попис становништва, домаћинстава и станова се спроводи у Р. Србији у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године.

У складу са чланом 15. Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године, пописују се “држављани Р.Србије на раду у дипломатско-конзуларним представништвима Р. Србије, деловима привредних друштава у иностранству, деловима банака и других лица у финансијском сектору у иностранству, представништвима Привредне коморе Србије у иностранству, Организацији Уједињених нација, њеним органима и специјализованим агенцијама и другим међународним организацијама, као и чланова њихових домаћинстава који са наведеним лицима бораве у иностранству”.

У сврху пописа лица упућених на рад у представништва Р. Србије у иностранству и чланова њихових породица, Републички завод за статистику (РЗС) је израдио посебну апликацију којој се приступа преко следећег линка: https://istcapi.stat.gov.rs/dkp

2. Поводом пописа држављана Р. Србије на боравку у иностранству, обавештавамо да се попис спроводи само на територији Р. Србије. У попису се прикупљају подаци и о члановима домаћинства који се у време пописа налазе у иностранству (школују се, раде или бораве у иностранству из других разлога). За та лица податке дају чланови њихових домаћинстава у Р. Србији.

3. Истовремено обавештавамо да у периоду спровођења пописа, од 1. до 31. октобра 2022. године, Републички завод за статистику спроводи Истраживање о држављанима Р. Србије који живе у иностранству а које је намењено управо држављанима који, са свим члановима свог домаћинства или као самачко домаћинство, живе у иностранству. Упитник ће бити доступан на сајту РЗС од 1. октобра: https://www.stat.gov.rs/

Сврха спровођења овог истраживања је да се добије потпунија слику о бројности, основним демографским, миграторним, образовним и другим карактеристикама држављана Р. Србије у иностранству.