Printer Friendly Version ODLUKA O DODELI NACIONALNIH PRIZNANJA ZA IZUZETAN DOPRINOS, REZULTATE I ZASLUGE U OBLASTI OSTAVRIVANJA SARADNJE I JAČANJE VEZA MATIČNE DRŽAVE I DIJASPORE, KAO I MATIČNE DRŽAVE I SRBA U REGIONU @ 23 November 2021 07:52 AM

Obaveštavamo da je po osnovu ovlašćenja MSP br. 1514-1/12 od 08. septembra o.g, državni sekretar N. Starović, 29. oktobra o.g. doneo Оdluku br. 334-5/30-2021/01 o dodeli nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostavrivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu.

Uvid u objavljenu Оdluku kao i spisak svih pristiglih prijava za dodelu nacionalnih priznanja možete ostavriti na sledećim linkovima:

www.mfa.rs

www.dijaspora.gov.rs/uprava-za dijasporu-konkursi/