| |     latinica | english  
Насловна
Статусна питања

Пријава брака склопљеног пред иностраним органом

Пријава детета рођеног у иностранству

Признавање очинства

Усвојење

Развод брака

Склапање брака у конзулату

Конзулат Републике Србије у Стразбуру је овлашћен за склапање брака између држављана Републике Србије.
 

ВЕНЧАЊЕ У КОНЗУЛАТУ

ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Документи потребни за заказивање венчања у Конзулату:

  • важећи пасош,
  • изводи из матичних књига рођених
  • уверења о држављанству Републике Србије
  • уверења о слободном брачном стању (прибављају се у надлежној општини у Републици Србији и морају садржати децидиран став да не постоје законске сметње да вереници (поименце – једно с другим) ступе у брак)
  • одобрен боравак у Француској.

Напомене:

Сведоци на венчању морају бити држављани Републике Србије и морају са собом имати важећи докуменат са фотографија, издат од стране МУП Републике Србије (пасош или личну карту).
 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ
Конзуларна надлежност
URAĐENE biometrijske putne isprave
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари